Norges Fibromyalgi Forbund (NFF) har ca 7000 medlemmer, hvorav ca 500 i Oslo. Vi er flest kvinner, men vi har også menn som medlemmer. Vi er i alle aldre, med forskjellige bakgrunner og yrker. Man regner med at så mange som 100.000 til 200.000 har sykdommen i Norge. Det finnes også barn med fibromyalgi. NFF har 17 fylkeslag og omtrentlig 50 lokallag.


Vi representerer på Bryn Senter i Oslo i 2018 for å markere
den internasjonale FM-dagen


Vi representerer på Tveita Senter i Oslo i 2014 for å markere
den internasjonale FM-dagen


Vi representerer på Bryn Senter i Oslo i 2013 for å markere
den internasjonale FM-dagen